Hakkımızda

Biz Kimiz?

Kıyı Ege İklim Ağı; iklim krizinden etkilenen bölgelerde çalışmalar yürütmek üzere, 7 ilden 27 temsilci ile 31 Ocak 2020 tarihinde İzmir'de kurulmuştur. Sosyal İklim Derneği'nin kurduğu ve koordine ettiği bu ağda; Kıyı Ege bölgesinde iklim krizi alanında proje ve kampanyalar gerçekleştirmek üzere Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla illerinden STK ve belediye temsilcilerinin, akademisyenlerin ve aktivistlerin iş birliği ile yürütülmesi planlanan çalışmalar;
- Balıkçılığın doğru şekilde yapılması,
- Denizin kirletilmemesi,
- Deniz çevresindeki ekosistemlerin korunması,
- Var olan kirliliğin giderilmesi,
- İklim krizi ile mücadele ve uyum stratejilerinin geliştirilmesi,
- İklim krizi ile mücadele ve uyum için yerel, ulusal ve bölgesel politikaların geliştirilmesi,
- BM Küresel Amaçlar kapsamında "İklim Eylemi", "Karasal Yaşam", "Sudaki Yaşam" ve "Amaçlar için Ortaklıklar" amaçlarının yerelleştirilmesi olarak belirlenmiştir.

Kuruluşumuzdan İtibaren

Kıyı Ege İklim Ağı; 2020 Ocak ayında kuruluş toplantısını gerçekleştirmiştir. Sonrasında pandemi nedeni ile çalışmalarını çevrimiçi yürütmeye devam etmiştir. Çevrimiçi toplantılarda atölye çalışmaları ile Kıyı Ege İklim Ağı'nın hedefleri, faaliyetleri, atölyeleri ve farkındalık çalışmaları, verilecek eğitimler, iş birlikleri ve ortaklıklar, yerel faaliyetler, görünürlük çalışmaları gibi alanlarda çalışmalar planlandı.
2021 Nisan ayında başlayan "Kıyı Ege İklim Ağı için Hareket! Projesi" ile, Ulusal Demokratik Enstitüsü (NDI Türkiye) ayni desteğiyle ağın sekretaryasını yürüten Sosyal İklim Derneği tarafından ağın içerisinde yer alan belediyelerin, sivil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin ve aktivistlerin katılabildiği bir mekanizma oluşturularak iklim eylemi için strateji planlarının geliştirilmesi ve var olan stratejiler için kentin tüm aktörlerinin katılım sağlayabileceği faaliyet planlarının hazırlanması amaçlanmıştır.